Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 270 101 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Wskaźniki kolejowe

wtorek, 03 lutego 2009 12:15

  Wskaźniki kolejowe to znaki podające ważne informacje maszyniście prowadzącemu pociąg, informujące o ograniczeniu prędkości, miejscu zatrzymania pociągu itp


W1

 Wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej (tarczy ostrzegawczej przejazdowej), a na szlaku z czterostawną blokadą samoczynną - przedostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym.

Wskaźnik W1 ustawia się bezpośrednio przed tarczą ostrzegawczą lub semaforem lub mocuje się go nisko do słupa tarczy (semafora) dla zwrócenia uwagi na tarczę lub semafor.

 

W4

 Wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce zatrzymania czoła pociągu.

Biały krzyż na czarnym tle.

Wskaźnik bywa wykonywany w postaci:

 • prostopadłościennej latarni, niekiedy podświetlanej znajdującą się w środku lampą, na ogół na słupie (zazwyczaj wykonywanym z szyny postawionej pionowo) wyposażonym w pręt do opuszczania latarni
 • tablicy z płaskiej blachy

 

 W5

 Wskaźnik kolejowy oznaczający granice przetaczania. Podczas manewrów nie wolno go przekraczać, chyba że dostanie się pozwolenie z dyspozytorni.

Ustawia się go w odległości co najmniej 100 m przed semaforem wjazdowym, patrząc w kierunku szlaku. Na stacjach linii dwutorowych wskaźnik W5 ustawiany jest przy torach wyjazdowych po stronie semafora wjazdowego, natomiast na stacjach jednotorowych - po prawej stronie toru głównego patrząc w kierunku szlaku.


W6

Wskaźnik nakazuje maszyniście podanie sygnału "Baczność" - jednego długiego tonu gwizdawką lub syreną lokomotywy.

Symbol samochodu w środku wskaźnika oznacza skrzyżowanie szlaku z drogą kołową - wówczas jest to odrębny wskaźnik W6a, a litera "R" informuje o ludziach pracujący na torze - w tym przypadku jest to odrębny wskaźnik W7.

 

W8

 Wskaźnik kolejowy oznaczający konieczność zmniejszenia prędkości jazdy pociągu.

Cyfra na wskaźniku oznacza prędkość w dziesiątkach km/h. Brak cyfry oznacza ograniczenie prędkości do 20 km/h (dawniej 15 km/h).

Stosuje się go wówczas, gdy ograniczenie prędkości ma charakter stały. Ustawia się go w odległości drogi hamowania obowiązującej na danej linii przed początkiem odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Początek i koniec tego odcinka oznacza się odpowiednimi wskaźnikami W9.

Zasady ustawiania wskaźnika W8:

 • Na szlaku jednotorowym oraz w obrębie stacji - z prawej strony toru dla każdego kierunku jazdy (niezależnie od tego czy ruch odbywa się w jednym czy w obu kierunkach)
 • Na szlaku dwutorowym - po zewnętrznej stronie torów.
 • Na szlaku wielotorowym (przy liczbie torów większej niż 2):
  • przy torach skrajnych (zewnętrznych) - po zewnętrznej stronie torów (tak jak na szlaku dwutorowym)
  • przy torach nieskrajnych (wewnętrznych) - z prawej strony toru dla każdego kierunku jazdy po danym torze (tak jak na szlaku jednotorowym)

Jeżeli na szlaku wielotorowym szerokość międzytorza nie pozwala na umieszczenie typowego wskaźnika W8, wówczas umieszcza się go nisko na wysokości główki szyny podstawą trójkąta do dołu.

Jeżeli zaistnieje potrzeba ograniczenia prędkości na terenie całej stacji, to wskaźnik W8 umieszcza się przy tarczy ostrzegawczej odnoszącej się do semafora wjazdowego.W9

 Wskaźnik kolejowy oznaczający początek lub koniec odcinka przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością.

Ustawia się go w odległości drogi hamowania za wskaźnikiem W8. Wskaźnik W9 wykonywany jest dwustronnie: z jednej strony wskaźnika widoczna jest tablica z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do dołu, a z drugiej - z czarnym kątem zwróconym wierzchołkiem do góry.

Początek odcinka, przez który należy przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością, oznacza się tą stroną wskaźnika W9, na której widoczny jest kąt zwrócony wierzchołkiem do dołu. Koniec odcinka wyznacza strona z kątem zwróconym wierzchołkiem ku górze. Na początku odcinka wskaźnik ten ustawia się po tej samej stronie, po której był ustawiony wskaźnik W8.

Na końcu odcinka:

 • Na szlaku jednotorowym i wielotorowym (liczba torów większa od 2) dla jazdy po torze nieskrajnym (wewnętrznym) - obowiązuje odwrotna strona wskaźnika W9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku ruchu, mimo że wskaźnik ten będzie się znajdował po lewej stronie toru, patrząc w kierunku jazdy. Zasada ta dotyczy również wskaźników W9 ustawianych w obrębie stacji.
 • Na szlaku dwutorowym i wielotorowym dla jazdy po torze skrajnym (zewnętrznym) - obowiązuje odwrotna strona wskaźnika W9, ustawionego na początku odcinka dla przeciwnego kierunku ruchu (z prawej, albo z lewej strony toru, patrząc w kierunku jazdy).

 

Jeżeli na szlaku wielotorowym szerokość międzytorza nie pozwala na umieszczenie wskaźnika W9 typowej wielkości, wtedy stosuje się wskaźnik o zmniejszonych wymiarach (40 cm szerokości, 30 cm wysokości) i umieszcza się go nisko dolną krawędzią na wysokości główki szyny.W12

 Wskaźnik kolejowy oznaczający konieczność zakropienia popielnika i zamknięcia jego klap.

Wskaźnik ten ustawia się w odległości 200 m przed mostami, wiaduktami i podobnymi budowlami. Przy przejeżdżaniu obok tego wskaźnika należy zakropić popielnik parowozu i zamknąć jego klapy. Na stacji wskaźnik W12 ustawia się po prawej stronie toru, do którego się odnosi, patrząc w kierunku jazdy. Na szlaku zasady ustawiania wskaźnika są takie same jak wskaźnika W8.

 

 

 

 

 

 

W13

 Wskaźnik kolejowy oznaczający konieczność podniesienia noży i zamknięcia skrzydeł pługa odśnieżnego, a także zachowania szczególnej ostrożności przy pracy podbijarek, oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych.

Wskaźnikiem tym oznacza się takie miejsca jak przejazd kolejowy, most, rozjazd, czujnik szynowy, lub inne urządzenie na torze. Przed tymi miejscami należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa odśnieżnego oraz zachować ostrożność podczas pracy maszyn torowych. Wskaźnik W13 ustawia się w odległości 50 m przed wyżej wymienionymi miejscami z obu stron miejsca przy każdym torze. Na stacjach wskaźnik ten ustawia się z prawej strony toru, patrząc w kierunku jazdy. Zasady ustawiania wskaźnika na szlaku są takie same, jak wskaźnika W8.

Pojedynczą przeszkodę oznacza się wskaźnikiem W13 w postaci czarno-białej kraty. Jeżeli przeszkody znajdują się w odległości mniejszej niż 150 m jedna od drugiej, wówczas powinny być one oznaczone jako jedna przeszkoda wskaźnikiem W13 o podwójnej czarno-białej kracie, składającej się z dwóch par ukośników przymocowanych do słupa.


W15

 Wskaźnik kolejowy oznaczający, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza, które nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, mimo to odnoszą się do toru przy którym stoi wskaźnik.

Wskaźnik W15 ustawia się w miejscu, w którym powinien się znajdować semafor, sygnał powtarzający lub tarcza ostrzegawcza. Ostrze czarnego trójkąta na wskaźniku zwrócone jest w stronę sygnalizatora (semafora, sygnału powtarzającego lub tarczy ostrzegawczej), którego sygnały odnoszą się do toru przy którym został ustawiony wskaźnik.

W16

 Wskaźnik kolejowy oznaczający, że w odległości drogi hamowania za nim znajduje się przystanek osobowy.

Wskaźnik W16 ustawia się przed przystankami osobowymi, które nie są częścią posterunków ruchowych, a więc nie posiadają semaforów, z prawej strony toru, do którego się odnosi. Ustawia się go w odległości drogi hamowania pociągów, obowiązującej na danym szlaku, liczonej od wskaźnika W4 znajdującego się na przystanku osobowym.

W17

Ukres to miejsce przy zbiegających się torach, dokąd wolno zająć tor taborem, aby umożliwić przejazd po drugim torze.

Wskaźnik ukresu (oznaczenie wg E-1: W17) - słupek biało-czerwony (na ogół specjalny słupek ceramiczny; czasem stosuje się wkopany kawałek szyny lub drewna) - umieszcza się w miejscu, gdzie odległość osi torów wynosi 3,75 metra (na linii normalnotorowej).

W18

 Wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce ustawienia ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej (SBL) na szlaku przed semaforem wjazdowym.

Wskaźnik ten umieszcza się na słupie ostatniego semafora SBL celem poinformowania maszynisty, że zbliża się on do posterunku ruchu posiadającego semafor wjazdowy. W przypadku, gdy semafor SBL oznaczony tym wskaźnikiem jest nieoświetlony lub unieważniony, wskaźnik W18 nakazuje maszyniście jazdę z taką prędkością, aby mógł zatrzymać pociąg przed ewentualną przeszkodą, semaforem wjazdowym wskazującym sygnał „Stój" lub zmniejszyć prędkość stosownie do wskazań semafora wjazdowego.

 

 

 
W22

 Wskaźnik kolejowy umieszczany na semaforach SBL. Kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera "T" wykonana z materiałów odblaskowych. Stosowany jest na wzniesieniach ponad 6‰.

Oznacza, iż maszynista ciężkiego pociągu towarowego może minąć ten semafor, wskazujący sygnał "stój" bez zatrzymania, z prędkością nie większą niż 20 km/h (dawniej 15 km/h), tak regulując prędkość, aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie zauważenia przeszkody do dalszej jazdy.


W28

Wskaźnik kolejowy umieszczany w celu poinformowania o zmianie kanału używanego do radiołączności pociągowej na podany na wskaźniku.

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Tarcza ostrzegawcza

sobota, 24 stycznia 2009 10:07
Tarcza ostrzegawcza - urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty o sygnale wyświetlanym na zbliżającym się semaforze i umożliwiająca dostosowanie prędkości, tak by w wypadku nakazu zatrzymania bądź ograniczenia prędkości, można było to uczynić przed minięciem semafora. Stosuje się je przed semaforami wjazdowymi na posterunki ruchu, ze szlaku nie wyposażonego w samoczynną blokadę liniową, bądź przed semaforami półsamoczynnymi na posterunkach odstępowych.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodzaje tarczy ostrzegawczych

Tarcze kształtowe

Tarcze ostrzegawcze kształtowe są urządzeniami mechanicznymi zaopatrzonymi w blaszaną tarczę o ustalonym kolorze i kształcie, która odchylając się pokazuje określony sygnał. Umieszczane są przed semaforami kształtowymi. Tarcza dla zapewnienia widoczności w nocy jest wyposażona w kolorowe latarnie. Istnieją trzy rodzaje tarcz ostrzegawczych kształtowych:

 • Nieruchome, w postaci okrągłej pomarańczowej tarczy z czarnym pierścieniem i białą obwódką. Tarcza taka informuje jedynie o samym istnieniu semafora w odległości drogi hamowania.
 • Dwustawne, w których tarcza ma możliwość odchylania w osi poziomej. Tarcza dwustawna informuje o tym, czy semafor zezwala na jazdę czy nie, nie precyzując jednak czy nastąpi ograniczenie prędkości.
 • Trzystawne, oprócz odchylnej tarczy mają dodatkowy element w formie obrotowej strzały. Takie tarcze informują który z trzech sygnałów wskazuje poprzedzany semafor kształtowy.
Sygnały na nieruchomych kształtowych
tarczach ostrzegawczych
(dzienne i nocne)
Grafika:PKP-ON.svg
On
W odległości drogi hamowania znajduje się semafor.

Sygnały na dwustawnych kształtowych
tarczach ostrzegawczych
(dzienne i nocne)
Grafika:PKP-OD1.svg
Od1
Semafor wskazuje sygnał Stój.
Grafika:PKP-OD2.svg
Od2
Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę.
Sygnały na trzystawnych kształtowych
tarczach ostrzegawczych
(dzienne i nocne)
Grafika:PKP-OT1.svg
Ot1
Semafor wskazuje sygnał Stój.
Grafika:PKP-OT2.svg
Ot2
Semafor wskazuje sygnał
Wolna droga.
Grafika:PKP-OT3.svg
Ot3
Semafor wskazuje sygnał
Wolna droga ze zmniejszoną szybkością.

Tarcze świetlne

Tarcze ostrzegawcze świetlne, wyglądające podobnie jak semafory, ale o słupie pomalowanym na szaro, na którym znajduje się oprawa z dwiema latarniami w jednym pionie: jedna ze szkłem pomarańczowym i jedna ze szkłem zielonym albo umieszczona jest oprawa z jedną latarnią ze szkłem pomarańczowym. Bywają umieszczane zarówno przed semaforami świetlnymi, jak i kształtowymi.

Sygnały na świetlnych tarczach ostrzegawczych
Grafika:PKP-OS1.gif
Os1
Semafor wskazuje sygnał Stój
Grafika:PKP-OS2.gif
Os2
Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z największą dozwoloną prędkością
Grafika:PKP-OS3.gif
Os3
Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z prędkością ograniczoną
do 100 km/h
Grafika:PKP-OS4.gif
Os4
Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z prędkością ograniczoną
do 60 km/h lub 40 km/h


Tarcze przejazdowe

Szczególnym rodzajem tarcz, stosowanym w innym celu niż wyżej wymienione, są tarcze ostrzegawcze przejazdowe, które informują maszynistę o działaniu bądź awarii urządzeń samoczynnej sygnalizacji na przejeździe kolejowym. Takie tarcze mają słupy malowane w czarno - białe pasy, na których znajduje się oprawa z dwiema lampami mogącymi świecić światłem białym w jednym pionie, oraz pod nimi, dwiema lampami mogącymi świecić światłem pomarańczowym w linii poziomej.

Sygnały na tarczach ostrzegawczych przejazdowych
Grafika:PKP-OSP1.gif
Osp1
Urządzenia sygnalizacyjne na przejeździe są niesprawne, jazda przez przejazd z prędkością ograniczoną do 20 km/h
Grafika:PKP-OSP2.gif
Osp2
Urządzenia sygnalizacyjne na przejeździe są sprawne, jazda przez przejazd z największą dozwoloną prędkością

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Semafory kształtowe

czwartek, 15 stycznia 2009 18:54
Semafory kształtowe, starszy typ semaforów zaopatrzony w jedno lub więcej ramion, których położenie wskazuje na dozwoloną prędkość, umieszczonych na wysokim słupie. W Polsce semafory kształtowe mają jedno lub dwa ramiona, malowane na czerwono-biało. W innych krajach (np. Wielkiej Brytanii) ramiona, dla łatwiejszego odróżnienia, bywają malowane na różne kolory. Aby nastawienie semafora można było rozpoznać także w nocy, wprowadzono kolorowe latarnie, zapalane w porze nocnej i pokazujące także w ciemności, jak ustawione są ramiona.
Sygnały na semaforach kształtowych (dzienne i nocne)

Sr1

Stój


Sr2

Wolna droga


Sr3

Wolna droga ze zmniejszoną szybkością


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Semafory świetlne

piątek, 09 stycznia 2009 12:51

  Semafory świetlne w odróżnieniu od kształtowych, przekazują sygnał tylko poprzez kolory i odpowiedni układ świateł. Semafor świetlny składa się z umieszczonej na słupie oprawy, w której znajdują się kolorowe światła. W zależności od liczby i rodzaju zapalonych lamp, powstaje określony sygnał. W Polsce semafory świetlne mają zazwyczaj od dwóch do pięciu lamp; wyjątkowo spotyka się semafory sześciolampowe. Semafor z pojedynczą komorą świetlną (mogący wyświetlać jedynie światło czerwone), stale wyświetlający sygnał "stój!", to tzw. tarcza zaporowa świetlna.

Ze względu na istnienie skrajni, w miejscach, gdzie umieszczenie wysokiego semafora zagraża bezpieczeństwu ruchu, ustawia się semafory tzw. karzełkowe, o zmniejszonych wymiarach. Zdarza się także, że w takiej sytuacji nad szlakiem wielotorowym buduje się bramki, na których umieszcza się po kilka semaforów.

Sygnały na semaforach świetlnych
Grafika:PKP-S1.gif
S1

Stój
(Używany w SBL)

Grafika:PKP-SZ.gif
Sz

Sygnał zastępczy

Grafika:PKP-S2.gif
S2

Jazda z najwyższą
dozwoloną szybkością.

(Używany w SBL)

Grafika:PKP-S3.gif
S3

Jazda z najwyższą
dozwoloną szybkością
nie większą niż 160 km/h
w przodzie dwa odstępy blokowe wolne, a przy następnym semaforze
z szybkością 100 km/h.

(Używany w SBL)

Grafika:PKP-S4.gif
S4

Następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z szybkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h.

Grafika:PKP-S5.gif
S5

Następny semafor wskazuje
sygnał Stój

(Używany w SBL)

Grafika:PKP-S6.gif
S6

Jazda z szybkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy następnym z najwyższą dozwoloną szybkością.

Grafika:PKP-S7.gif
S7

Jazda z szybkością nie przekraczającą 100 km/h, przy tym i następnym semaforze.

Grafika:PKP-S8.gif
S8

Jazda z szybkością nie przekraczającą 100 km/h, a przy następnym z szybkością zmniejszoną
do 40 lub 60 km/h

Grafika:PKP-S9.gif
S9

Jazda z szybkością nie przekraczającą 100 km/h, następny semafor wskazuje sygnał Stój.

Grafika:PKP-S10a.gif
S10a

Jazda z szybkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym z najwyższą dozwoloną szybkością.

Grafika:PKP-S11a.gif
S11a

Jazda z szybkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym z szybkością zmniejszoną do 100 km/h.

Grafika:PKP-S12a.gif
S12a

Jazda z szybkością nie przekraczającą 60 km/h, a przy następnym z szybkością zmniejszoną
do 40 lub 60 km/h.

Grafika:PKP-S13a.gif
S13a

Jazda z szybkością nie przekraczającą 60 km/h, następny semafor wskazuje sygnał Stój.

Grafika:PKP-S10.gif
S10

Jazda z szybkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym z najwyższą dozwoloną szybkością.

Grafika:PKP-S11.gif
S11

Jazda z szybkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym z szybkością zmniejszoną do 100 km/h.

Grafika:PKP-S12.gif
S12

Jazda z szybkością nie przekraczającą 40 km/h, a przy następnym z szybkością zmniejszoną
do 40 lub 60 km/h.

Grafika:PKP-S13.gif
S13

Jazda z szybkością nie przekraczającą 40 km/h, następny semafor wskazuje sygnał Stój.
Podziel się
oceń
1
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

poniedziałek, 23 października 2017

Licznik odwiedzin:  29 114  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
sondy Twoja ulubiona lokomotywa spalinowa
ST44 (M62)
ST43 (060DA)
SU45
SU46
SM42
SM48 (TEM2)
inne

statystyki

Archiwum

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Na blogu znajdziesz: Opis taboru, wydarzenia kolejowe , galerię kolejową sygnały kolejowe, modele kartonowe Zapraszam :)

Statystyki

Odwiedziny: 29114

Lubię to